Welkom op de website van Praktijk-Plus

Wie ben ik?

Ik ben Wil Hofman en ik heb twee kinderen, die wonen in Amsterdam. In de jaren ’70 heb ik pedagogiek gestudeerd.
In die tijd heb ik ondanks mijn Pedagogiekstudie toch gekozen voor een baan in het onderwijs.

Ik heb 25 jaar op diverse scholen gewerkt in Rotterdam in de groepen 1 tot en met 8. Van begin af aan is mijn
belangstelling uitgegaan naar het kind, dat extra zorg nodig heeft. Nadat ik de Post-HBO studie voor intern begeleider
en remedial teacher heb afgerond, ben ik remedial teacher geworden in het basisonderwijs.

Tot 2007 ben ik zowel remedial teacher als pedagogische gezinsbegeleider geweest. Als gezinsbegeleider in een
Intensief Orthopedagogisch Team begeleidde ik ouders met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of moeilijk
gedrag en kwam meerdere malen per week in die gezinnen om samen met ouders en kind naar oplossingen
te zoeken. Sinds 2007 ben ik full-time werkzaam in de praktijk. De praktijk is 4 dagen per week geopend,
incidenteel is er ook een mogelijkheid om op zaterdag naar de praktijk te komen.

 

VOOR WIE?

 

Remedial Teaching is een tijdelijke ondersteuning voor kinderen met leer- of gedragsproblemen. In een individuele setting krijgt het kind ondersteuning van een gediplomeerde Remedial Teacher.

Kinderen met leerproblemen krijgen middelen aangereikt om hun achterstand in te halen. De Remedial Teacher gaat het kind begeleiden om verkeerd aangeleerde leerstrategieën te verhelpen of om lastig schoolwerk te gaan oefenen. Soms is het nodig om met het kind een stapje terug te gaan in het leerproces, zodat het kind zich veilig gaat voelen, succeservaring opdoet en zo zijn zelfvertrouwen weer terug krijgt. Van daaruit is de stap makkelijker om een nieuw vakgebied in te gaan zoals een hoger lees- of reken niveau, een nieuwe spellingsregel of een andere manier van begrijpend lezen.

Kinderen met leerstoornissen, zoals dyslexie of dyscalculie, leren om te gaan met hun probleem en zij krijgen strategieën aangereikt om op een andere wijze om te gaan met hun leerstoornis. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen en meer plezier in het leven.

Kinderen met gedragsproblemen (ADHD, Syndroom van Asperger, enz.), leren om te gaan met hun gedrag, waardoor ze zich beter in hun vel gaan voelen en zich in een groep kunnen handhaven.

Standplaatsen

U kunt ons vinden in:

Rotterdam Schiebroek:

  •  Pieter Rosemondweg (B)

Rotterdam Hillegersberg:

  • Wagenaarlaan (D)
  • Henriette Bosmanslaan (A), einde rechtsaf

 Rotterdam Nieuw-Terbregge tot aan de Piet van de Polsingel.

  • Piet van der Polsingel (C), naast de school

Rotterdam Overschie:

  • Willem Hedaweg, tegenover de school

De Plus-Bus komt ook buiten bovengenoemde regio tegen meerprijs.

Omdat de Plus-Bus een rijdende praktijk is, kan de bus bij u in de buurt staan, bijvoorbeeld in de straat of naast uw huis, zolang de parkeerdruk dat toelaat. Voordeel hiervan is, dat uw kind zelf binnen enkele minuten bij de bus is en u uw kind niet hoeft te brengen en halen. De ervaring leert, dat in bijna alle gevallen een passende oplossing te vinden is.

 

 

 

 

TARIEVEN

 

 

Remedial Teaching
€ 56,00 per 4 kwartier.
€ 42,00 per 3 kwartier.
Er is een beperkt aantal consulten beschikbaar voor 3 kwartier.
Op zaterdag wordt een weekend tarief berekend.

Dit is inclusief:
Intake gesprek,
Plan van Aanpak
Contacten met school en dergelijke.

Voor gesprekken in groter verband, zoals met ouders, leerkrachten, begeleiders enz,
wordt een consult in rekening gebracht.

Afzeggen.
Consulten dienen minstens 24 uur van tevoren afgezegd worden,
anders zijn wij genoodzaakt dit consult aan u door te berekenen.

Contact